Terapiapalvelut Johanna Heikkilä tmi
tarjoaa puheterapiaa, psykoanalyyttistä yksilöpsykoterapiaa
ja työnohjausta Oulussa ja Raahessa.

Palvelut

Psykoterapia

Psykoterapia on psyykkisten vaikeuksien hoitoa keskustelun avulla ja tavoitteena on lievittää psyykkistä kärsimystä ja lisätä itsetuntemusta.

Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on edistää ja parantaa kommunikaatiokykyä asiakkaan elämässä. Puheterapiaan kuuluu mm. puheentuoton, kielellisen kehityksen, äänihäiriöiden ja vuorovaikutuksen häiriöiden kuntoutus. Puheterapia toteutuu usein moniammatillisena yhteistyönä ja se voi toteutua vastaanotolla sekä asiakkaan arjen ympäristössä esim. päiväkodissa tai koulussa.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tutkimista ja tulkitsemista sekä jäsentämistä. Työnohjauksen tavoite on myös tuke ammatillista kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työnohjaus voi toteutua yksilö- ja ryhmätyönohjauksena. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen.

Pyydä tarjous työnohjauksesta.

KELA:n vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Psykoterapia

(Oulu ja Raahe)

Psykoterapia toteutuu psykoanalyyttisen psykoterapian viitekehyksessä. Tarjoan myös vanhempien ohjausta liittyen lapsen psykoterapiaan. Kela:n vaativan lääkinnällisen psykoterapian kohderyhmä on lapset, nuoret ja aikuiset.

Yksilöpsykoterapian jonotilanne Kela:n vaativaan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiaan on 12 kk, tällä hetkellä vapaita paikkoja ei ole; voit tiedustella vapautuvaa psykoterapiapaikkaa 06/2024 sähköpostitse.

Tällä hetkellä ei vapaita paikkoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan (Oulu, Raahe).

Puheterapia

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (RAAHE)
Itsemaksavat asiakkaat (OULU)

Puheterapeuttina olen toiminut vuodesta 1997, erityisosaamistani on puheen ja kielellisen kehityksen haasteiden sekä varhaisen vuorovaikutuksen kuntoutus sekä tunne-elämään liittyvät vaikeudet liittyen lapsen kommunikaation vaikeuksiin. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian paikkatilanne on Raahessa tällä hetkellä täynnä, voit tiedustella vapaata paikkaa 09/2024. Oulussa puheterapia ainoastaan itsemaksaville asiakkaille.

Avustajakoirat ja lemmikit ovat tervetulleita vastaanotolle, kerrothan asiasta kuitenkin aina etukäteen. Toimitiloissani on otettu huomioon allergiset asiakkaat.